+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Tag

//Xây Dựng

Quản Lý Dự án đầu Tư Xây Dựng

Trường học: Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế
Website: vienquocte.vn
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Quản Lý Dự án, ,

XÂY DỰNG KPIs & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Trường học: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC
Website: http://www.bcc.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: KPIs, Đánh Giá Kết Quả Công Việc,