+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Sales - Marketing - PR

Khóa đào Tạo Chuyên Viên PR

Trường học: Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED)
Website: www.ced.ias.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Lớp Pr, khóa Học Pr, đào Tạo Pr, lớp Chuyên Viên Pr,

Khóa Học Xuất Nhập Khẩu - Hải Quan

Trường học: Trung Tâm Tư Vấn đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu
Website: www.gec.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Học Xuất Nhập Khẩu,

Kỹ Năng đàm Phán, Thuyết Trình (14/8/2017)

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Kỹ Năng đàm Phán, Thuyết Trình,

Kỹ Năng Bán Hàng (21/8/2017)

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Bán Hàng, Sales, Kỹ Năng Bán Hàng, Khóa Học Bán Hàng,

Khóa Học Marketing Online (16/9/2017)

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Marketing Online, Internet Marketing, ,