+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Quản trị - Nhân sự

Khóa Học Quản Trị Kinh Doanh

Trường học: Trung Tâm Tư Vấn đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu
Website: www.gec.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Học Quản Trị Kinh Doanh,

Khóa Học Quản Trị Nhân Sự

Trường học: Trung Tâm Tư Vấn đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu
Website: www.gec.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Hoc Quan Tri Nhan Su,

Quản Lý Cấp Trung (28/8/2017)

Trường học: Học Viện Doanh Nhân GED
Website: http://doanhnhan.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Quản Lý, Trưởng Phòng, Phó Phòng, Trợ Lý, Phó Giám đốc,

NGHỀ NHÂN SỰ

Trường học: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC BCC
Website: http://www.bcc.com.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Nhân Sự, Nghề Nhân Sự, Chứng Chỉ, Nghề Nhân Sự Căn Bản, Nhân Viên Nhân Sự,