+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

Công nghệ thông tin

Lập Trình R

Trường học: Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên
Website: http://csc.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Lap Trinh R, Lập Trình R,

STEM Cho Trẻ 7-11 Tuổi

Trường học: Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên
Website: http://csc.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Stem Cho Tre, Stem Cho Trẻ,

Lập Trình C Căn Bản

Trường học: Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên
Website: http://csc.edu.vn/
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Lập Trình C, Lap Trinh C, ,

Khai Giảng Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chỉ Huy Chưởng Công Trình

Trường học: Công Ty CP Giá Xây Dựng
Website: http://giaxaydung.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: GXD,

Khai Giảng Lớp Lớp đo Bóc Khối Lượng Và Lập Dự Toán

Trường học: Công Ty CP Giá Xây Dựng
Website: http://giaxaydung.vn/
Địa điểm: TP. Hà Nội
Từ khóa: Dự Toán GXD,

Chứng Chỉ A, B Tin Học

Trường học: Trường Công Nghệ Bách Khoa TP. HCM
Website: www.bach-khoa.edu.vn
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Chứng Chỉ A Tin Học, Tin Hoc Van Phong, Access,