+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

XÂY DỰNG THANG BẬC LƯƠNG THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
  • Khai giảng:07/05/2016
  • Thời lượng:02 Ngày
  • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
  • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
  • Học phí:4.500.000
  • Thời gian học:Thứ 7 & Chủ nhật
  • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

Đối tượng tuyển sinh

Dành cho người mới vào nghề, nhân viên đang làm công tác nhân sự và người có kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự.

Thông tin khác

Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 3 ngày.

Từ khóa

Nhân Viên Nhân Sự, chuyên Viên Nhân Sự, nhân Sự Căn Bản, nhân Viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực,

Comment