+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

NGHỀ NHÂN SỰ NÂNG CAO

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
 • Khai giảng:12/05/2016
 • Thời lượng:19 buổi
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:7.200.000
 • Thời gian học:Thứ 3, 5, 7 (Tối)
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

BÀI HỌC

NỘI DUNG

 

 1. Đánh giá hoạt động  quản trị nguồn nhân lực (01 buổi)
 • Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 • Mục đích đánh giá hoạt động QTNNL
 • Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực
 • Chọn các chỉ tiêu và lập cơ sở dữ liệu
 • Phân tích các chỉ tiêu và lập báo cáo đánh giá
 • Tính được các chỉ tiêu thường dùng trong đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực.
 • Thiết kế báo cáo, phân tích các chỉ tiêu và đánh giá hoạt động QTNNL.
 
 1. Xây dựng cơ cấu tổ chức (03 buổi)
 • Mô hình xây dựng cơ cấu tổ chức
 • Phân tích tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược và xác định các chức năng của tổ chức
 • Lựa chọn mô hình và thiết kế cơ cấu tổ chức công ty
 •  Xác định nhiệm vụ các phòng ban và các vị trí công việc
 • Thiết lập cơ cấu tổ chức các phòng ban
 • Phân công trách nhiệm cho các vị trí công việc
 • Xây dựng bản mô tả công việc
 • Chọn lựa mô hình tổ chức và đề xuất được cơ cấu tổ chức phù hợp với từng giai đoạn chiến lược của công ty.
 • Xây dựng được các trách nhiệm cho từng vị trí công việc.
 
 1. Đánh giá năng lực (05 buổi)

 

 • Khái niệm về năng lực
 • Mô hình xây dựng năng lực
 • Các bước và cách thức xây dựng bộ năng lực
 • Xây dựng các mức độ và tiêu chuẩn năng lực
 • Định chuẩn năng lực vị trí công việc
 • Đánh giá năng lực
 • Phỏng vấn đánh giá năng lực
 •  Xây dựng được tiêu chuẩn năng lực và định chuẩn năng lực cho vị trí công việc
 • Ứng dụng kết quả đánh giá  năng lực vào:

 

 1. Xây dựng KPIs và đánh giá kết quả công việc (04 buổi)
 • Xác định mục tiêu công ty, phòng ban
 • Thiết lập mục tiêu công việc cá nhân
 • Xây dựng các chỉ số đo lường kết quả hoàn thành công việc (KPIs)
 • Xây dựng thang điểm đánh giá KQCV
 • Giao mục tiêu, KPIs và các biểu mẫu
 • Đánh giá kết quả công việc nhân viên
 • Lập và kiểm tra được mục tiêu, các chỉ số KPIs của phòng ban và cá nhân theo mục tiêu của công ty.
 • Thiết kế các biểu mẫu, tổ chức và tham gia xây dựng mục tiêu, KPIs và đánh giá kết quả công việc.
 
 1. Xây dựng & áp dụng hệ thống  lương, thưởng, phúc lợi (05 buổi)
 • Khái niệm về hệ thống lương 3Ps
 • Xây dựng hệ thống đánh giá công việc
 • Xây dựng thang bậc lương theo chức danh công việc (Pay for Position)
 • Định bậc lương theo năng lực (Pay for Person)
 • Xây dựng chính sách thưởng kết quả công việc (Pay for Performance)
 • Xây dựng chính sách phúc lợi bổ sung
 • Liên kết hệ thống tiền lương với mục tiêu quản trị nguồn nhân lực
 • Xây dựng được thang bậc lương công bằng trong nội bộ và cạnh tranh với thị trường lao động.
 • Định được mức lương tương xứng với năng lực
 • Xây dựng và vận hành được chính sách thưởng theo kết quả công việc
 •  Xây dựng được cơ cấu  lương, thưởng và phúc lợi phù hợp với mục tiêu quản trị nguồn nhân lực
 

 

   

 

 

 

Đối tượng tuyển sinh

Chương trình Trưởng Phòng nhân sự được thiết kế nhằm giúp: - Nhân viên Nhân sự nhiều năm kinh nghiệm; - Chuyên viên Nhân sự; - Trưởng/Phó phòng nhân sự

Thông tin khác

Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 3 ngày.

Từ khóa

Nhân Viên Nhân Sự, chuyên Viên Nhân Sự, nhân Sự Căn Bản, nhân Viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Trưởng Phòng Nhân Sự,

Comment