+84 985 953 572 khaigiangvn@gmail.com

ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: Quản trị - Nhân sự
 • Khai giảng:02/06/2016
 • Thời lượng:04 Buổi
 • Loại hóa học: Khóa học ngắn hạn
 • Văn bằng/Chứng chỉ:Chứng chỉ
 • Học phí:2.200.000 VNĐ
 • Thời gian học:Thứ 3, 5, 7 (Tối)
 • Địa điểm đào tạo:TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khóa học

NỘI DUNG CHI TIẾT

 
 • Nguồn luật, phạm vi điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh
 • Hợp đồng lao động
 • Chấm dứt hợp đồng lao động
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Kỷ luật lao động: điều kiện áp dụng, căn cứu truy cứu và hình thức xử lý
 • Giải quyết tranh chấp lao động: nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của các bên, trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tập thể, đình công
 • Giải đáp tình huống về Luật lao động
 • Phân biệt được hợp đồng lao động với các loại hợp đồng khác.
 • Xử lý bồi thường thiệt hại, đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật và chi trả trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc.
 • Vận dụng xử lý kỷ luật lao động và bồi thường thiệt hại trách nhiệm vật chất.
 • Đề xuất các hành động phù hợp pháp luật lao động
 

Đối tượng tuyển sinh

 Nhân viên, Chuyên viên Nhân sự;  Trưởng/Phó phòng nhân sự nhưng chưa có cơ hội học cách làm có hệ thống;  Cấp quản lý có trách nhiệm đàm phán về hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật nhân viên.

Thông tin khác

Giảm 5% học phí cho: học viên đóng đủ học phí trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 7% học phí cho: học viên cũ hoặc học viên đóng học phí theo nhóm (2-4 người) trước khai giảng ít nhất 3 ngày. Giảm 10% học phí cho: học viên đóng học phí theo nhóm (5 người trở lên) trước khai giảng ít nhất 3 ngày.

Từ khóa

Luật Lao động, Hợp đồng Lao động, Kỷ Luật Lao động,

Comment